?>
rodina Čerňanských, Na Javorce se rádi sejdeme jako celá rodina.